Predji na sadržaj

Pravo na odustajanje

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora o kupovini robe kojim je kupio robu putem našeg sajta. Rok za odustajanje je 15 dana od dana kada mu je pošiljka isporučena.

Ukoliko želite da osutanete od ugovora o kupovini robe to možete učiniti slanjem obrasca za odustajanje od ugovora elektronski na mail info@ capitanoesirene.com ili poštom na adresu uz prethodnu najavu telefonom.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata u Playground Textiles d.o.o. i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku 14 dana od dana kada je roba isporučena. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora.

U slučaju odustajanja od ugovora Vi snosite troškove vraćanja robe i dužni ste da u roku od 15 dana od odustajanja robu dostavite na našu adresu. Playground Textiles d.o.o. je dužan da izvrši povrat novca koji je primio za robu u roku od 15 dana od dana kada je primio obrazac o odustajanja od ugovora.

Playground Textiles d.o.o. može odložiti povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok ne dostavite dokaz da ste istu poslali. Povrat sredstava vršimo isključivo na tekući račun. Obrazac za odustajanje od ugovora možete preuzeti OVDE.

Reklamacije

Proizvod koji reklamirate mora biti čist, upakovan u kutiju, a reklamna greška mora biti označena. Nečist ili prljav proizvod ne može biti predmet reklamacije. Playground Textiles d.o.o. ne preuzima odgovornost za fizički oštećene proizvode ili proizvode koji su oštećeni nenamenskim korišćenjem. Budite sigurni da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti i u zavisnosti od Vaših zahteva vratiti novac, zameniti ili popraviti proizvod. Prijave reklamacija kao i detaljne informacije o pravima i obavezama kupca ili prodavca možete zatražiti putem telefona ili slanjem reklamacionog lista na email adresu info@capitanoesirene.com. Reklamacioni list možete preuzeti OVDE.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio,delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Playground Textiles d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko računa, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom, imate pravo na zamenu uz priložen račun. Ukoliko ste kupovinu artikla izvršili putem Internet prodavnice, zamenu istog artikla možete izvršiti isključivo putem Internet prodavnice i to u roku od 15 dana od dana prijema artikla.

Ukoliko želite da izvršite zamenu artikla koji ste kupili preko Internet prodavnice, molimo Vas da pošaljete šifru, boju i veličinu proizvoda za koji želite da izvršite zamenu na e-mail info@capitanoesirene.com  ili nas pozovite na broj telefona 011/3247457 gde ćete dobiti odgovor sa detaljnim instrukcijama o proceduri zamene.

Poručeni artikal nije moguće zameniti ako je nošen, oštećen na bilo koji način ili nema  etikete.

Ukoliko ste nakon prijema artikla utvrdili da nije odgovarajuće veličine, imate pravo na zamenu uz priloženi račun. Zamenu artikla možete izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema artikla. U slučaju zamene robe kupac snosi troškove transporta spornog artikla do magacina kao i ponovni transport zamenjenog artikla od magacina do adrese.

Povraćaj sredstava

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija

Član 1.
Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.capitanoesirene.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava Kupca na prigovor.

Član 2.
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.capitanoesirene.com  kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3.
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od šest meseci od dana kupovine. Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4.
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na sledeću adresu Playground Textiles d.o.o.  Braće Baruh 14, 11158 Beograd, ili na email info@capitanoesirene.com. Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan: . – u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste. – proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju. – dostavi račun.

Član 5.
Kupac nema pravo na prigovor ako je: . – propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika; . – nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih; . – kupio proizvod na rasprodaji; . – kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni; . – promenio odluku o izboru atrikla.

Član 6.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik firme, i obaveštava Kupca najkasnije u roku od 8 radnih dana  od dana prijema iste.

Član 7.
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:  zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod, vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu ili otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Playground Textiles d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši preko poslovne banke, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika računa.

Član 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.